בחירת תכנית מינוי

 • ביקור זהב בירוחם

  150₪
  בתוקף למשך 3 חודשים
  • בית המייסדים
  • המבשלות
  • סיור