top of page
עתיד במדבר

כתבו עלינו

מקור ראשון | 3.1.23

סיפורו של רפי ביטון וסיפורה של עיירה שהתחילה כמגדל בבל מסוכסך והפכה למשפחה חמה

המבשלות של ירוחם

הבלוג של לימיץ | 16.11.2010

את הרעיון לנסוע לטעום מהאוכל של "המבשלות מירוחם" העלה דימה, שמבחינתו אוכל טוב הוא כבר סיבה מצוינת לנסוע קצת, אפילו עד ירוחם!

מאקו | 21.10.2009

בבמסגרת פרויקט "המבשלות של ירוחם", נשות המקום מארחות קבוצות אורחים בביתן לסעודה משופעת מטעמים. בנוסף להיותו אפיק להשלמת הכנסה בעבור נשות היישוב, הפרויקט תורם לתחושת גאווה מדברית.

וואלה | 18.5.2014

במסגרת הפרויקט "עתיד במדבר" מגיעים אל לאה פרג'ון מירוחם בשביל לאכול ולשמוע סיפורים. בתוכנית 'רוח נשית' היא מספרת על הפרויקט ועל הפעם שהגיעה אליה קבוצת רוכבי אופניים.

bottom of page