top of page
בדואים יהודים

חממה ליזמוּת בדואית-יהודית

החממה ליזמות בדואית-יהודית קמה בשנת 2017 כאשר עמותת עתיד במידבר הצטרפה לפעילות קבוצת "מרקם אזורי". "מרקם אזורי" היא התארגנות האזרחית של תושבי ירוחם הפועלים מאז 2006 ביחד עם שכניהם הבדואים ברחמה לקדם הכרה ביישוב ופרויקטים משותפים, ולשפר את התשתיות והאפשרויות לחינוך, השכלה ותעסוקה עבור תושבי רחמה.

החממה מקדמת בפועל את ההכרה ברח'מה כיישוב מוכר, וסייעה בשנים האחרונות בהקמת גני הילדים, בית הספר ובית הנוער אשר פועלים ומקדמים את ילדי היישוב. 

היום פועלים מעל 20 פרויקטים במסגרת החממה. להלן מתוארים מספר פרויקטים נבחרים.

רכזת החממה: יעל אגמון
טל': 050-798-4012
דוא"ל:  yaelagmon@gmail.com

חוות ההר הלבן הינה מרכז לחקלאות עירונית וחינוכית. הפעילות בחווה משותפת לתושבי ירוחם ורח'מה ומטרתה לקדם עצמאות, חיבור לטבע, אחריות סביבתית ושכנות טובה.

לחווה מגיעים גני ילדים בימים קבועים מידי שבוע. אחה"צ מתקיימות פעילויות מגוונות למשפחות ויחידים כולל סדנאות ליקוט צמחים, הכנת פיתות ומפגש בדואי-יהודי. הזמנת סדנא בתיאום מראש.

עג'ראם العجرم 

עג'ראם הינו מיזם תפירה ורקמה מסורתית של נשים בדואיות מהכפר רח'מה, המקדם באופן אקטיבי את העצמתן הכלכלית והאישית על ידי יצירה ומכירה של מוצרים מקוריים. אנו רוקמות בעצמנו ותוך כדי רוכשות סט מיומנויות בעל ערך רב, דימוי עצמי משופר ומשאבים ליצירת הזדמנויות לנשים נוספות בקהילה שלנו. עג'ראם הוא חלומה של סלימה אל-סגאיירה. חלום שהפך למציאות. 

שעת למידה בבית הנוער לפירסום.jpg

חינוך והשכלה

מאמצים משותפים של תושבי רח'מה וירוחם, כולל שת"פ בין ראשי רשויות, הביאו לפתיחת ביה"ס היסודי רח'מה. בבית הספר מתקיים חוג כדורגל, תגבור לימודי בתמיכת 'נשות אריה יהודה', בית נוער מיסודה של עמותת לשובע בשיתוף מרקם אזורי עמותת עתיד במדבר ואג'יק.

בנוסף מתקיימים מפגשים לתגבור לימודי ליבה לתלמידות תיכון, ללימוד עברית וערבית למבוגרים.

בשיתוף מיינדסט, אנו מקדמים פרויקט "מקפצה להייטק" עבור צעירות בדואיות. 

תיירות בדואית

עתיד במדבר מקדמת תיירות בדואית ברח'מה שנים רבות. פעילות זו תורמת הן ליצירת גאווה בתרבות הבדואית והן לחשיפתה בפני ציבור רחב. בין שלל הפעילויות ניתן לבקר בביתה של סלימה ולשמוע את סיפורה, לקיים סדנאות רקמה אותנטיות או סיורי ליקוט צמחים והסברים על השימוש המסורתי בצמחים אלו.

תיירות בדואית.JPG
קידום בריאות.JPG

קידום הבריאות

בחממה פרויקטים לקידום תזונה ובישול בריאים, מודעות לסוגיות בריאותיות ובתקופת הקורונה, מפגשים להרחבת מספר המתחסנים בקרב הבדואים בנגב.

רשת שכנות טובה

הרשת הינה פלטפורמה אזורית להעמקת הכרות ושיתופי פעולה בין תושבי ישובים סמוכים יהודים ובדואים בנגב. הרשת הינה הרחבה של המודל המוצלח המתקיים ברח'מה וירוחם לאזורים נוספים בנגב.

פעילות משותפת של בדואים ויהודים יוצרת בסיס לשינוי חברתי, וביחד אנו יכולים להשפיע על המרחב הציבורי

IMG_20211209_202029.jpg
תמונה גמל מים.jpeg

הכרה והקמת יישוב הקבע

בשעה טובה, בתאריך ה- 3.11.2021 הכירה המדינה בשלושה ישובים בדואים ורח'מה ביניהם. מרקם אזורי, עמותת עתיד במדבר ותושבים רבים מירוחם הינם שותפים ופועלים ביחד עם  צוות של חברת "תיק פרויקטים" שנבחרה לתכנן את הישוב החדש בתוך " קו כחול" משלו.

bottom of page