top of page
רוסית בנגב

תוכניות לדוברי רוסית

מעל 25 שנה עוסקת  עתיד במידבר בעבודה עם ישראלים דוברי רוסית, מומחיות המוכרת ברמה הארצית. בשנים אלו פיתחה העמותה מתודולוגיות וחומרים חלוציים, יצרה שיתופי פעולה חוצי-מגזרים ברמה הארצית ואף הקימה את הפורום הארצי של ארגונים הפועלים לפיתוח זהות יהודית-ישראלית ודיאלוג בין-תרבותי עם דוברי רוסית ושאינם דוברי רוסית. צוות עתיד במידבר מוזמן להרצות ברוסית ובעברית בימי עיון וסמינרים העוסקים בעבודה חינוכית עם דוברי רוסית.

( Перейти на наш сайт на русском языке )

אנטי וירוס

המיזם החברתי "אנטי-וירוס" נוצר עם תחילת מגפת הקורונה וממסד קשר בין-דורי בין בני נוער וצעירים לבין בני הגיל השלישי דוברי רוסית. הפרויקט מסייע בהפחתת רמת החרדה והלחץ, בהעשרה תרבותית והעמקת ידע בנושאים מגוונים, וביצירת קשרים אותנטיים וחזקים עם החברה הישראלית לדורותיה.

ילדי המלחמה, children of the war

ילדי המלחמה

תכנית הכשרה בתיעוד עם תלמידי תיכון וסטודנטים ומתנדבים  לתיעוד סיפורי הגבורה היהודית של הווטרנים ו"ילדי המלחמה" דוברי רוסית, שלחמו ושרדו את השואה בברה"מ לשעבר. הסיפורים המתועדים מעובדים לסרטונים, ספרים, תצוגות ואירועים. התוצרים המופקים מונגשים לקהלים דוברי רוסית, עברית ואנגלית, ומשמשים כלי עזר להנחלת הידע במסגרות שונות כגון בתי"ס, תנועות נוער וקבוצות המבקרות בעתיד במידבר.

  • Facebook

מפגשים בין-דוריים

עמותת עתיד במידבר פיתחה מתודולוגיה מיוחדת לארגון והפקה של אירועים חווייתיים, סדנאות, הרצאות ופעילויות מגוונות בהם משתתפים ילדים, הורים, סבים וסבתות.

מפגש בינדורי.jpg
על גלגלים.jpg

סמינרים על גלגלים
seminars on wheels

סיורים יומיים להורים וילדים לאתרים בעלי משמעות היסטורית ואקטואלית ומפגשים עם דמויות מרשימות.

בית ספר להורים עולים

סדנאות והרצאות להורים על התמודדות עם פערים תרבותיים, החשיבות של זהות, טיפוח הקשר הבין-דורי במשפחה, ועוד.

ביס להורים.jpg
השכלה יהודית.jpg

השכלה יהודית-ישראלית

מגוון הרצאות ברוסית בנושאים שונים: תרבות, היסטוריה, חגי ישראל, דמויות מיוחדות ועוד.

תוכנית מפג"ש-
מקום, פגישה, שינוי גיבוש

תכנית ייחודית היוצרת חיבור בין פעילים מבוגרים דוברי רוסית ויוצאי אתיופיה מבוגרים (75+) בקרית גת.

מפגש.jpg
bottom of page