top of page
פעילות קהילתית בדרום

פעילות קהילתית

מאז הקמתה בשנת 1990, עתיד במידבר הינה חלק בלתי נפרד ומרכזי מחיי הקהילה והתרבות בירוחם. לעמותה פעילות קהילתית רבה ומגוונת.

לפני כחמש שנים, בעקבות התפתחות תשתיות נדל"ן ומגורים בישוב, עברו לירוחם מספר משפחות שעוד קודם להתיישבותן בירוחם לקחו חלק בעשייה החברתית, הקהילתית והתרבותית של 'עתיד במידבר', וראו במעבר לירוחם אפשרות להרחיב עשייה זו ולחזק את הקשרים הבין אישיים שנוצרו בינם לבין חברי 'עתיד במידבר'.

בשלב זה החלה  קהילת 'עתיד במידבר' להוות "עוגן" חברתי ותרבותי למשפחות חדשות בישוב שחיפשו לעצמן מסגרת קהילתית לא דתית אך בעלת זיקה מובהקת לתרבות היהודית, וכן קבוצת שותפים לעשייה חברתית בירוחם.

אירועי קהילה ותרבות

עמותת עתיד במדבר שמה לה למטרה להעלות את איזור הנגב ואת ירוחם בכלל על מפת התיירות הישראלית והבינלאומית.

במסגרת זו אנו מפעילים מגוון רחב של פעילויות חברתיות, קהילתיות וקבוצתיות לקהל הרחב, כגון טיולים, הרצאות, סדנאות בישול, פעילויות חינוכיות ועוד...

20210603_112925.jpg
עתיד במידבר - טיש סביבתי
טיש סביבתי​

שירים ודברים בנושאי איכות הסביבה, המורשת היהודית ואנחנו. עתיד במידבר מקיימת פעם בחודש "טיש סביבתי" המוקדש להעלאת מודעות ולדיון משותף בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה.

בית המייסדים

בית המייסדים – הסיפור הישראלי של כולנו.

בואו ללמוד, לצחוק, להתרגז ולהתרגש מסיפורם הנוגע ללב של החלוצים מקימי ירוחם.

ממש במקום בו עמדה המעברה הראשונה מוקם בימים אילו בסמוך לבית עתיד במידבר מוזאון אינטראקטיבי מרתק וצריפי פעילות, זכר והוקרה לימים ההם ולאנשים שגרמו להכל לקרות.

עתיד במידבר - בית המייסדים
bottom of page