top of page
פעילות קהילתית בדרום

תיעוד וארכיון ירוחם

תיעוד ותיקי ירוחם- חיה פטקר
06:34
תיעוד ותיקי ירוחם- מסעודה סוויסה
05:35
תיעוד ותיקי ירוחם- רינה זעפרני
06:01
עתיד במדבר ארכיון ירוחם
ארכיון ת.ז. ירוחם

ארכיון תעודת זהות ירוחם קיים ופעיל משנת 1988. הוא פעל בהתחלה במסגרת עמותת עתי"ד – עמיתי תיעוד ירוחם לדורותיה, ואחר כך במסגרת 'עתיד במידבר'. הארכיון נמצא פיזית בתוך הספרייה העירונית.

לאורך השנים נאסף בו חומר תיעודי רב ומגוון על ירוחם מראשית הקמתה. הסיפורים והחומרים נאספו ועדין נאספים, ע"י מתעדים, מבוגרים וצעירים. החומרים הארכיוניים מונגשים לציבור הרחב בצורות שונות: אירועים ומפגשים בארכיון, וכן סדנאות לתלמידים מגיל הגן ועד כיתה י"ב, סטודנטים ואנשים מבוגרים. היום הארכיון עובר דיגיטציה ע"י ארכיון בן גוריון שבאוניברסיטת בן גוריון וניתן לגשת אליו מכל מקום בעולם.

בארכיון נערכו לאורך השנים פרויקטים רבים של תיעוד, כגון: ישראל נגלית לעין בשת"פ עם מכון יד בן צבי, צילום סרטי תיעוד של ותיקי ירוחם, ליווי והנחייה של עבודות שורשים, פרויקט ו"הגדת" עם שותפות מיאמי-ירוחם, ועוד...

חומרים מהארכיון מונגשים לציבור הרחב גם דרך מיצגים עירוניים: מיצג 'המעברה', שלטים של המועצה לשימור אתרים שהוצבו בשישה אתרים בישוב, מיצג 'פסיפס ירוחמי' בשכונת בר כוכבא, 'קיר הנוסטלגיה' והמיצג בפסג' במרכז המסחרי, 'דמויות מירוחם' בשכונת השקד,  ועוד.

גם היום ממשיכים ונעשים מאמצים רבים לאיסוף, תיעוד ושמירה של חומרים הן מהעבר הרחוק וראשית היישוב, והן מאירועים במהלך השנים. כל זאת במטרה להציג אותם לציבור הרחב במגוון דרכים.

הפרויקט המרכזי, המרגש והחשוב ביותר שלנו בתחום הזה הוא הקמת "בית מורשת ירוחם" (בית המייסדים) ו"פארק מורשת ירוחם", בהובלה של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, המועצה המקומית ירוחם, קק"ל אוסטרליה, איק"א ושותפים נוספים. בית עתיד במידבר יתמלא בתצוגות קבע על תולדות ירוחם וקהילותיה,  ובסמוך לו יוקמו שלושה צריפי מעברה משוחזרים עם תצוגות והפעלות שונות.

תיעוד בקהילה ובשכונה

העמותה פועלת לחיזוק הזהות המקומית הירוחמית על יד הפעלתו של ארכיון קהילתי הכולל מפעל בין שלושה עשורים לתיעוד תולדות ירוחם ותושביה. לאחרונה מובילה עתיד במידבר פרויקטים דומים של תיעוד קהילתי גם ביישובים אחרים בנגב.

עתיד במידבר - תיעוד בקהילה ובשכונה
עתיד במידבר - הסיפור של ירוחם
הסיפור של ירוחם

השם "ירוחם" מופיע בתנ"ך כשם פרטי (דברי הימים א', ח: ז). הוא גם מופיע כשם של עיר ברשימות ערי יהודה שכבש שישק מלך מצרים במאה ה-10 לפנה"ס. ירוחם ממוקמת בנגב הצפוני-מזרחי, 29 ק"מ דרומית לבאר שבע. שכניה –מכתש ירוחם (המכתש הגדול) ממזרח, ופארק אגם ירוחם ומיצד ירוחם הנבטית ממערב. הראשונים להתיישב במעברת "תל-ירוחם" שהוקמה בינואר 1951 היו יוצאי רומניה, חלקם ניצולי שואה. אחריהם באו העולים מצפון אפריקה, פרס, הודו, בריה"מ לשעבר ומקומות רבים נוספים, המרכיבים כיום את המגוון העשיר של אוכלוסיית היישוב.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המועצה המקומית של ירוחם.

bottom of page