בשנים האחרונות מתפתחות בנגב, לצד מגמות של הסתגרות קהילתית, כלכלית ומרחבית - יוזמות לשכנות חדשה, הרואות במגוון הקיים במרחב האזורי המשותף נכס שאותו יש לחזק ולטפח, ולהפוך למנוף לתהליכי פיתוח ושגשוג.
עתיד במידבר, יחד עם קבוצת 'מרקם אזורי' (תושבים מירוחם ותושבים מהכפר רכמה שהקימו כמה פרויקטים משותפים), חברו יחד להקמת 'החממה לקיום משותף בדואי-יהודי' – בית גידול ליזמוּת חברתית משותפת של קהילות בדואיות ויהודיות שכנות.
במסגרת החממה החלו לפעול כמה תוכניות משותפות:
 
  • קורסי תפירה לנשים בדואיות והקמת מתפרה.
  • תיעוד, שימור וחשיפה תיירותית למורשת בדואית  – מסורות נשים, מסורות גששים ורוקחות טבעני
  • מרכז חקלאות עירונית משותפת למשפחות מירוחם ומרחמה.
  • קבוצת נשים משותפת לשתי הקהילות.
  • לימודי שפות המיועדים לבדואים המעוניינים ללמוד עברית ואנגלית וליהודים המעוניים ללמוד ערבית.
  • מכינה קדם אקדמית.
  • הסדרת פינוי אשפה בכפר רחמה, חינוך לטיפול נאות בפסולת, מבצעי ניקיון בשילוב מתנדבים.
 
 
 
פרטים: יעל אגמון: 050-798-4012 | yaelagmon@gmail.com

החממה לקיום משותף בדואי-יהודי