פורום קיימות ירוחם :
מאגד בתוכו מובילי המיזמים של "חושבים עושים" (יוזמה של כיל בהובלת חברת קומיוניטי) וגם תושבים פעילים.
 
מטרות הפורום הן להוות פלטפורמה חודשית של הכרות עם ולמידה ודיון על נושאים של קיימות וסביבה בירוחם שנוגעים לאיכות החיים של היישוב, לגבש קבוצה של תושבים אכפתיים שמקדמת קיימות 
   וכן לייצר פעילות החוצה לקהילה הרחבה.
  
הפורום נפגש אחת לחודש בבית עתיד במידבר ובהנחיית צוות עתיד במידבר, ודן הן במיזמים השונים והממשקים ביניהם והן בסוגיות סביבתיות מקומיות וכלליות. 

בין המיזמים שאת פירותיהם רואים במרחבי ירוחם: ספריות רחוב, גינות קהילתיות, עצי צל, מרפאה לרפואה משלימה, ועוד. בפורום השנה גם מיזמים חדשים שנבחרו השנה.