זו השנה השמינית ש-35 אמריקאים צעירים בני 18 מגיעים לירוחם לארבעה חודשים, בין פברואר למאי, לתוכנית של התנדבות בקהילה ולימוד.

הם מקדישים שנה מחייהם, בין התיכון לאוניברסיטה, לתוכנית נתיב-USY בישראל. התוכנית בירוחם, באחריות עתיד במידבר, כוללת השמה בתפקידי התנדבות שונים ביישוב וכן איתור משפחות מאמצות ומתן פעילויות העשרה וסיורים להכרות עם ירוחם ותושביה.

הצעירים מסייעים בגני הילדים ומתגברים אנגלית בבתי הספר היסודיים והתיכוניים, מתנדבים באגף שפ"ע – הם הצעירים שצובעים את המעקים ברחוב הראשי – וגם מפעילים "קפה אנגלית". ב"קפה אנגלית" הצעירים מקיימים שיחות פרטניות עם תושבים מכל הגילאים שרוצים לשפר את רמת הדיבור שלהם באנגלית.

חניכי נתיב מאוהבים בירוחם ובתושביה והופכים לשגרירים נפלאים שלנו כשהם חוזרים לחו"ל בתום השנה. 

נתיב-USY בירוחם

טלפון
08-6585484
עתיד במדבר © כל הזכויות שמורות
פקס
08-6585283
   דואר אלקטרוני
כתובת
נחל צין 41, ת.ד. 220, ירוחם