Movie

החתונה היא "מבצע חתונה", סרטה של ענת זלמנזון-קוזניצוב, על הוריה, סילווה זלמנסון ואדוארד קוזניצוב. הסרט מתאר את המזימה שרקחו הוריה וחבריהם מסורבי העליה ופעילי זכויות אדם מברה"מ לחטוף מטוס רוסי כדי להגיע לישראל. המזימה נכשלה, אך הצליחה 
Anat 2להסב תשומת לב עולמית למאבקם של יהודי ברה"מ לעלות לארץ והציתה הפגנות-תמיכה ענקיות ברחבי העולם ודיפלומטיה מרתקת. בזכותן סילווה ואדוארד השתחררו מהכלא הרוסי ועלו לארץ, וכאן נולדה ענת. האבסורד הוא שהסיפור המפעים לא ידוע היום, גם לא בקרב ישראלים דוברי רוסית. סיפור הגבורה היהודית והציונית הגלומה במעשיהם של אדוארד וסילבה הוסתר ע"י השלטונות בברה"מ, וכאן בישראל הוא לא נלמד או נדון. 


ביוזמתנו ולשמחתנו, הסרט הוקרן 
בפסטיבל "הקהל" של פנים – איגוד ארגוני יהדות ישראלית, בחוה"מ סוכות, 20.10.16, בנמל תל אביב. כך אנו מקווים שקהלים רבים ייחשפו לסיפורים שלא סופרו ולפנים לא מוכרות של עולי ברה"מ לשעבר, ישראלים דוברי רוסית של היום. כך, אנו מקווים, ישתנו לאט לאט דעות קדומות שליליות הנפוצות לצערנו לגבי דוברי רוסית, כגון " עולי חמ"ע לא באמת יהודים" או "הם באו לישראל ממניעים כלכליים עם נפילת ברה"מ".... כמה חשוב ללמוד על ולהכיר את עולי ברה"מ שהגיעו לארץ, להקשיב לסיפוריהם, להוקירם!


 

"מבצע חתונה"