"סעודה שלישית סביבתית"

שירים ודברים בנושאי איכות הסביבה, המורשת היהודית ואנחנו

בשבת פרשת "ראה"

 15.8.15 – ר"ח אלול תשע"ה
בשעה 18:30 אחה"צ
בבית עתיד במידבר החדש
(ליד פסל הזהות)

עם  לאה שקדיאל
בנושא
למה היהדות לא ממש אוהבת פרחים?

עתיד במידבר מקיימת פעם בחודש "טיש סביבתי"
המוקדש להעלאת מודעות ולדיון משותף
בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה - לכבוד שנת השמיטה.  
עקבו אחר הפרסומים!
 
"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון,
נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו:
ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים הם.
וכל מה שבראתי, לכבודך בראתי.
תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי
כי אם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך"
(מדרש קהלת רבה ז')