אירוח בדואי ברכ'מה

שכנים שכנים, הצצה אל הכפרים הבדואים הבלתי מוכרים:
פגש עם סלימה בדואית, אם לשבעה הנלחמת על שינוי מעמד האישה בכפר רחמה, כפר בדואי בלתי מוכר בפאתי ירוחם.
בסיור זה נכיר את אורח החיים הבדואים, את השינויים העוברים על החברה הבדואית, עם מיקוד בשאלות של שינוי במעמד האשר בתוך החברה הבדואית ונתוודע אל הבעיות והמצוקות של תושבי ישראל הבדואים.

הפעילות כחלק מ'קיום משותף' - חממה לגידול וצמיחה של יזמות חברתית בדואית יהודית
טלפון
08-6585484
עתיד במדבר © כל הזכויות שמורות
פקס
08-6585283
   דואר אלקטרוני