Number of Tickets
Email Address
פרסים נהדרים כוללים: תשלום
התרומה מוכרת לצורך מס לפי סעיף 46 א' בישראל.
  • ניתן לשלם בכרטיס אשראי און-ליין דרך פיי-פל (הכפתור בצד השמאל)
  • ניתן לשלוח המחאה לפקודת עתיד במידבר למשרדי העמותה, ת.ד. 220, ירוחם, 8055102.
אנו נשלח לכם קבלה – ותודה רבה!
 
שאלות?
נא ליצור קשר עם אנדי שפירא כץ בטל' 054-953-5641 או בדואל: andy@bamidbar.org 
 
רכישת כרטיסי הגרלה