אירוח בדואי ברכ'מה

לעמוד הפייסבוק של סלימה
שכנים שכנים, הצצה אל הכפרים הבדואים הבלתי מוכרים:
פגש עם סלימה בדואית, אם לשבעה הנלחמת על שינוי מעמד האישה בכפר רחמה, כפר בדואי בלתי מוכר בפאתי ירוחם.
בסיור זה נכיר את אורח החיים הבדואים, את השינויים העוברים על החברה הבדואית, עם מיקוד בשאלות של שינוי במעמד האשר בתוך החברה הבדואית ונתוודע אל הבעיות והמצוקות של תושבי ישראל הבדואים.
טלפון
08-6585484
עתיד במדבר © כל הזכויות שמורות
פקס
08-6585283
   דואר אלקטרוני
כתובת
נחל צין 41, ת.ד. 220, ירוחם